TEAM JEUGD & GEZIN

Welkom bij team Oosterhout Jeugd en gezin

Het opgroeien van kinderen gaat altijd met vallen en opstaan. Soms kan wat extra ondersteuning nodig zijn, voor het kind zelf of het volledige gezin. Wij bieden hulp aan de gemeenten Oosterhout en Altena. 

Hoofdlocatie: Hoge Mosten 58, 4822 NH, Breda 

Bel ons 085-8082013 of mail naar oosterhout-jg@impegno.nl

Dit team heeft het volgende zorgaanbod

Individuele behandeling

impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (het vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen. Hierbij kan gedacht worden aan behandeling, maar ook aan diagnostiek om klachten, gevoelens en gedrag beter te begrijpen.

Wij bieden een aantal verschillende behandelvormen aan, waaronder Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie en Theraplay.

Individuele begeleiding (Jeugdbegeleiding) 

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school. Jeugdbegeleiding is voor kinderen/jongeren van 7-18 jaar en kan zich, op een laagdrempelige manier, onder andere richten op het vergroten van zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en assertiviteit, het oefenen van sociale vaardigheden, leren plannen en organiseren en psycho educatie. 

Gezinscoaching

Een gezinscoach staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. Een gezinscoach kijkt samen met ouders naar de hulpvragen van ouders en het systeem waarin zij zich bewegen. Dit kan gaan om opvoedvragen, psycho-educatie maar ook meer complexe problematieken en vragen rondom ontwikkeling en veiligheid van het systeem. Een gezinscoach heeft een begeleidende en ondersteunende rol voor ouders, maar kijkt ook naar de kinderen en wat zij nodig hebben. Wij leveren per gezinssysteem maatwerk en kijken naar de behoeften van de cliënt. Hierin heeft een gezinscoach contact met verwijzers of andere betrokken hulpverlening. Een gezinscoach streeft er naar om daar waar ouders vastlopen, hen weer op weg te helpen en doelen te bereiken. 

Ouderschap bij scheiden 

Het doel van Ouderschap bij scheiden is dat ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken, zodat zij vorm kunnen geven aan hun ouderschap. Het traject Ouderschap bij Scheiden bestaat uit ouderschapsgesprekken, indien nodig aangevuld met omgangsbegeleiding.

FAQ:

Doen jullie ook (korte) enkele trajecten gezinsdiagnostiek?

Ja, wij doen ook enkel gezinsdiagnostiek. Dit houdt in dat er in de thuissituatie geobserveerd wordt en gesprekken zijn met de gezinsleden afzonderlijk en gezamenlijk. Hiermee worden interactiepatronen, lasten, de zorgen en krachten van het gezin inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan hulpvragen zoals zicht krijgen op de opvoedsituatie in het kader van ‘Goed genoeg ouderschap’ en/of zicht krijgen op wat er mogelijk aan vervolghulp nodig is.

Is een multidisciplinaire aanpak bij jullie mogelijk?

Zoals op de website te zien is dat wij binnen Jeugd&Gezin verschillende producten aanbieden die los, maar ook naast elkaar ingezet kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld een combinatie gemaakt worden van onderzoek/behandeling & gezinscoaching en/of jeugdbegeleiding. Dit vinden wij binnen impegno van meerwaarde, omdat er op deze manier multidisciplinair samengewerkt kan worden en de hulpvraag vanuit meerde invalshoeken aangepakt kan worden.
Ook komt het voor dat er naast een jeugdtraject ook volwassenzorg vanuit impegno betrokken is, zoals behandeling en/of begeleiding van de ouder.

Zijn jullie bekend met begeleide omgang?

Ja, wij bieden begeleide omgang in combinatie met gesprekken met beide ouders. Dit traject wordt Ouderschap bij Scheiden genoemd. De procesbegeleider heeft gezamenlijke gesprekken met ouders. Daarnaast voert de kindcoach, indien de leeftijd het toe laat, 2 á 3 individuele gesprekken met het kind.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij impegno?

Je kunt een verwijzing aanvragen via de gemeente/Centrum voor Jeugd & Gezin of de huisarts aanmelden voor jeugd- en/of opvoedhulp. U kunt uw kind dan aanmelden via de website (link toevoegen). Wanneer de aanmelding bij ons is binnengekomen, nemen wij telefonisch contact met u op voor het inplannen van een telefonische screening.

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding zal je binnen 3 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we een telefonische screening. Hierin wordt stilgestaan bij jouw hulpvraag en kijken we samen of impegno hiervoor de beste ondersteuning biedt. Wanneer wordt ingeschat dat impegno passende hulp kan bieden, wordt hiervoor een intake gesprek ingepland. Bij dit gesprek zijn ouders en kind aanwezig. Eventueel wordt ook reeds betrokken hulpverlening hiervoor uitgenodigd. Gezamenlijk wordt gekeken naar welke doelen je wil bereiken en op welke manier we het traject op basis hiervan kunnen invullen. Dit alles wordt vastgelegd in een behandel- of gezinsplan. Gaandeweg het traject zal de voortgang geëvalueerd worden. De duur van het traject is afhankelijk van je hulpvragen en mogelijkheden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Samen met jou en/of je gezin gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan door er samen over te praten en door te oefenen met nieuwe manieren. Wanneer duidelijk is wat de zorgen zijn en waar de krachten liggen bedenken we samen een plan hoe we ervoor zorgen dat de klachten verminderen. We gaan ervan uit dat jij de expert bent over je eigen situatie en de oplossing niet ver weg is. Wij vinden het belangrijk om, in overleg met jou, de mensen die jou goed kennen bij het proces te betrekken zodat zij jou kunnen ondersteunen waar nodig.

Afhankelijk van het soort hulp dat je vanuit impegno nodig hebt zal dit ook een andere invulling krijgen. Doorgaans vindt onderzoek en behandeling op locatie plaats en zal de gezinscoach en jeugdbegeleider bij jullie thuis komen.

Klik hier voor een visueel stroomschema

Het team

Het team Jeugd en Gezin Oosterhout is een multidisciplinair team bestaande uit behandelaren (psychologen en orthopedagogen), gezinscoaches, een jeugdbegeleider, een GZ-psycholoog, een gedragswetenschapper, klinisch psycholoog en een teammanager.

Tessa Wolthaus

Gedragswetenschapper/orthopedagoog

Tessa Wolthaus

Gedragswetenschapper/orthopedagoog

Rosalinde Dalinghaus

Psycholoog Kind en Jeugd

Rosalinde Dalinghaus

Psycholoog Kind en Jeugd

Lisa Mineur

Jeugdbegeleider

Lisa Mineur

Jeugdbegeleider

Karen Geerts

Klinisch psycholoog (Regiebehandelaar)

Karen Geerts

Klinisch psycholoog (Regiebehandelaar)

Judith van Ginderen

Gezinscoach

Judith van Erk

GZ-psycholoog (Regiebehandelaar)

Judith van Erk

GZ-psycholoog (Regiebehandelaar)

Jeanette de l’Orme

Orthopedagoog

Jeanette de l’Orme

Orthopedagoog

Anne-Sophie Spaargaren

Psycholoog Kind en Jeugd

Anne-Sophie Spaargaren

Psycholoog Kind en Jeugd

Janny Bergmans

Gezinscoach/Procesbegeleider Ouderschap bij Scheiden

Janny Bergmans

Gezinscoach/Procesbegeleider Ouderschap bij Scheiden